“Пътконсулт – 2000” ЕООД е регистрирана в Софийски градски съд с Фирмено дело № 11180/28.09.1999 год. Дейността на дружеството обхваща всички видове консултантски услуги в областта на пътната инфраструктура

Изпълнени проекти

Списък на изпълнени проекти


ПРОГРАМА “ТРАНГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” – “ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – ГРАНИЦАТА С РУМЪНИЯ”


ПРОГРАМА “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЛОТ 2А” – “КЮСТЕНДИЛ –ГЮЕШЕВО”
“ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА РЕХАБИЛИТАЦИЯ” ЛОТ 6А – ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ГУРКОВО