АМ "Марица" подход към ГККП "Капитан Андреево"„Оценка на съответствието и независим строителен надзор при строителството на Обект: АМ „Марица“ – Оризово - ГККП „Капитан Андреево“ от км 114+000 до км 117+454 – 3,4 км подходен път към ГККП „Капитан Андреево“

Консултант: „Пътконсулт 2000 – ТРИ ЕС – ИРД“ - „Пътконсулт 2000“ ЕООД лидер на сдружението
Възложител: Агенция „ПИ“
Строител: „ПСТ ГРУП“ ЕАД

Строителството е обезпечено със заемни средства от Световната банка

По изпълнението на обекта (основни документи и дати):

 • Разрешение за строеж РС – 50 /19,09,2011 г. издадено от МРРБ
 • Протокол обр. 2а от 07.10.2011 г.
 • Констативен Акт обр. 15 от 21.12.2013
 • Протокол обр. 16 от 24.11.2017
 • Разрешение за ползване СТ-05-1320/01.12.2017

Основни параметри на строежа:

 • Стойност на изпълнените СМР – 14 908 926 Евро без ДДС
 • Стойност по договора за строителен надзор - 563 580 Евро без ДДС
 • Дължина на участъка - 3,4 км;
 • двулентови участъци за влизащи и излизащи леки коли и ТИР, еднопосочни и двупосочни връзки;
 • пътен възел и надлез при км 114+50,
 • селскостопански надлез при км 114+493
 • селскостопански надлез и мост и над река „Каламица“ при км 115+725
 • мост над жп линия България-Турция при км 116+336
 • мост над връзката, осигуряваща преминаване на ТИР и камиони при км 116+793;
 • инженерни мрежи, включващи функционално осветление;
 • реконструкция на 20 KV;
 • трафопостове;
 • реконструкция на ТТ кабел на БДЖ
 • Реконструкция на водопровод Ф 150 мм