Консултански услуги и строителен надзор в областта на инфраструктурното строителство

Изпълнени проекти

img11

АМ "Калотина - София", СОП 1

виж повече
img12

АМ "Калотина - София", СОП 2

виж повече
img12

Лот 6 ОП "Региони в растеж" Път II-86 Пловдив-Асеновград

виж повече
img12

АМ "Марица" подход към ГККП "Капитан Андреево"

виж повече
img12

ОП "Региони в растеж" Лот 22 "Рехабилитация на път III-866 - Кричим - Михалково"

виж повече
Проект BG16RFOP002-2.089

Проект BG16RFOP002-2.089

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

виж повече

За нас

ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено през 2000 година. Дейността на дружеството обхваща консултантски услуги в областта на инфраструктурата.

Дружеството притежава Удостоверение № ЛК-0278 за извършване на консултантски услуги. Списъкът към удостоверението съдържа над 100 експерти.

Пътконсулт 2000 ЕООД е сертифицирано по стандарта за осигуряване на качество ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015, признати от TUV NORT CERT GmbH.

Екипи на фирмата са изпълнили супервизия за проекти, финансирани от предприсъединителните и кохезионни фондове на ЕС – Програмите ФАР, ИСПА, САПАРД, Транзитни пътища (I, II, III, IV и V), ОП „Региони в развитите“, ОП „Региони в растеж“, програми финансирани от Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и др..

Свържи се с нас