Проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА На 30.08.2021г. „ПЪТКОНСУЛТ 2000” ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.089-5622-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия […]