Улици в Пловдив

Предоставяне на Консултантски услуги за Проект: „Проект за рехабилитация на пътищата на град Пловдив“ - „Рехабилитацията на булевардите „Руски“, „Коматевско шосе“ и „Шести септември“ и доизграждането на бул. „Северен“ в гр. Пловдив.

1.Основни данни
Възложител: Община Пловдив

Консултант и Строителен надзор: ДЗЗД „ИРД-ПЪТКОНСУЛТ 2000“
Договор за Консултантската услуга: № 16 ДГ 447 / 20.05.2016
Договорната цена за изпълнение на Услугата: 644 910 лева без ДДС

Изпълнител: Консорциум „Страбаг–Пловдив”
Договор за Строителство : № 16 ДГ 119 / 15.02.2016 г.
Договорната цена за изпълнение е 28 399 709,00 лева без ДДС.

Срок за изпълнение на Работите – 1095 дни.

2.Разрешения за строеж

 • Разрешение за строеж на обект: „Основен ремонт на бул. „Руски“ в участъка от кръстовище Централна гара до бул. „Шести септември“, гр. Пловдив“: РС № 343 / 04.11.2013 г.
 • Разрешение за строеж на обект: „Основен ремонт и разширение на бул. „Коматевско шосе“ в обхвата на Община Пловдив от ул. „Александър Стамболийски“ до входа на кв. „Коматево“, гр. Пловдив“:РС № 179 / 09.07.2014 г.
 • Разрешение за строеж на обект: „Реконструкция на бул. „Шести септември“ в участъка от мост „Адата“ до бул. „Цариградско шосе“, гр. Пловдив“: РС № 178 / 09.07.2014 г.
 • Разрешение за строеж на обект: „Реконструкция на бул. „Северен“ в участъка от моста на „Адата“ до бул. „Карловско шосе“, гр. Пловдив“: РС № 180 / 09.07.2014 г.

3.Протокол обр.2а

 • Протоколи обр. 2а за булевардите „Руски“, „Коматевско шосе“ и „Шести септември“ са подписани на 18.07.2016 г.
 • Протокол обр. 2а за бул. „Северен“, Първи етап (до км 2+380) е подписан на 11.04.2017 г.

4.Акт обр.15

 • Акт обр. 15 за „Основен ремонт на бул. „Коматевско шосе“ с дата 18.07.2018 г.
 • Акт обр. 15 за „Основен ремонт и разширение на бул. „Руски“ с дата 18.07.2018 г.
 • Акт обр. 15 за „Реконструкция на бул. „Шести септември“ с дата 18.07.2018 г.
 • Акт обр. 15 за „Реконструкция на бул. „Северен“ ..........................................

5.Разрешения за ползване

 • РП за „Основен ремонт на бул. „Коматевско шосе“ .........................
 • РП за „Основен ремонт и разширение на бул. „Руски“ ................................
 • РП за „Реконструкция на бул. „Шести септември“: № СТ – 05 – 1560 / 20.12.2019 г.
 • РП за „Реконструкция на бул. „Северен“ .............................................

6.Основни Видове Работи

 1. Ремонтът на бул. „Руски“ обхваща участъка от кръстовището на Централна гара до бул. „Шести септември“ с обща дължина 1230 м и включва следните основни видове работи:
  • Рехабилитация на съществуващите пътно платно и тротоарите;
  • Пътни принадлежности – нови светофарни уредби, пейки, кошчета и др;
  • Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация;
  • Изграждане на ново улично осветление и електроинсталации;
  • Слаботокови електроинсталации.

  Съществуващият габарит на пътните платна се запазва, както и ширината на средната разделителна ивица. Тротоарът в средната разделителна ивица се разширява, за да се изгради настилка за пешеходно движение и велосипеди. Конструкцията на настилката е за категория на движението „много тежко“.

 2. Ремонтът на бул. „Коматевско шосе“ обхваща участъка от кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“ до входа на квартал Коматево с обща дължина 2427 м и включва следните основни видове работи:
  • Рехабилитация на съществуващите пътно платно и тротоарите;
  • Организация на движението, т.е. нови хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация;
  • Изграждане на ново улично осветление и нови светофарни уредби.

  Габаритът на пътното платно се запазва 7,00 м. Ширината на тротоарите варира между 1,50 и 6,50 м.

 3. Реконструкцията на бул. „Шести септември“ обхваща участъка от мост „Адата“ до бул. „Цариградско шосе“ с обща дължина 1096 м и включва следните основни видове работи:
  • Рехабилитация на съществуващите пътно платно и тротоарите;
  • Организация на движението, т.е. нови хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация;
  • Отводняване и подмяна на съществуващи водопроводи и канализация;
  • Изграждане на ново улично осветление и нови светофарни уредби.

   Булевардът ще бъде със следните габарити:

  • I Участък: от моста „Адата“ до кръговото движение на ул. Владая:
   • две платна по 7,00 м и разделителна ивица 2,00 м;
   • ляв тротоар 2,75-3,00 м и прилежаща съществуваща зелена площ 1,50 м;
   • дясна изолационна ивица 1,50 м и двупосочна велоалея 2,00 м;
   • десен тротоар 3,00 м и новопроектирана частична зелена площ 1,65 м.
  • II Участък: от кръговото движение на ул. Владая до бул. „Цариградско шосе“:
   • две платна по 7,00 м без разделителна ивица, но с физическо разделяне с гумени ограничители;
   • ляв тротоар 2,50-3,00 м, еднопосочна велоалея 1,00 м и прилежаща съществуваща зелена площ 2,00 м;
   • десен тротоар 3,00 м, еднопосочна велоалея 1,00 м и прилежаща съществуваща зелена площ 2,00 м.
  • III Участък: пътна връзка от кръговото движение до бул. „Марица“:
   • две платна по 7,00 м, разделителна ивица 2,00 м;
   • ляв тротоар 3,00 м, еднопосочна велоалея 1,00 м с изолационна ивица 1,35 м;
   • десен тротоар 3,00 м, еднопосочна велоалея 1,00 m и прилежаща съществуваща зелена площ 2,00 м.

    Конструкцията на настилката е за категория на движението „много тежко“.

 4. d. Реконструкцията на бул. „Северен“ обхваща участъка от мост „Адата“ до бул. „Карловско шосе“. В договорното споразумение е включен първи етап на реконструкцията, който обхваща участъка от Брезовско шосе до мост „Адата“ (от км 1+266.94 до км 2+860). Работите включват следните дейности:
  • Реконструкция на съществуващото пътно платно, както и изграждане на нов път по ново трасе с дължина около 800 м;
  • Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.
  • Изграждане на водопровод;
  • Изграждане на канализация;
  • Изграждане на ново улично осветление и нови светофарни уредби.