АМ "Калотина - София", СОП 1Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“
Изграждане на АМ "Калотина-София", Лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2“

Западната дъга на Софийския околовръстен път, участък 1

АМ „Калотина-София” – ЛОТ1, Западна дъга на СОП, участък 1 – Път ІІ-18 СОП в участъка от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780

Западната дъга на СОП се явява естествено продължение на АМ „Люлин” и чрез нейното изграждане ще се осигури необходимата устойчивост на реализирания с европейски средства проект. Изграден, обектът ще осъществява връзка от и към Република Сърбия с изграждащия се магистрален пръстен в Република България, като ще осигурява безконфликтно разпределение на локалния и транзитния трафик. Така ще се хомогенизира транзитния поток посока Север-Юг.

Технически параметри на обекта:

 • Обща дължина: 3.009 км
 • Габарит 46.0 м – дир.трасе 2 х три ленти в посока и два довеждащи пътя за достъп;
 • Проектна скорост: 100 км/час
 • Големи съоръжения:
  • П.в. Царица Йоанна с естакада над бул.Царица Йоанна
  • Пътен възел при бул.Сливница
  • Мост над р.Какач по направление Калотина
  • Мост над р.Какач при км.0+745

Изпълнител: Дружество по ЗЗД „Трейс СОП“
Договор за СМР: РД-33-21/ 22.08.2012 г.
Стойност на договор за СМР: 47 820 000.00 лв. с ДДС

Строителен надзор: Дружество „Сдружение Пътконсулт 2000- Три ес“
Стойност на договор: 1 171 800,00 лв. с ДДС
Договор за строителен надзор: № РД-34-8/ 22.08.2012 г.

Авторски надзор: ЕТ“Людмил Коларов – Канел“
Стойност на договор: 96 000,00 лв. с ДДС
Договор за авторски надзор: РД–35–3/08.04.2013г

Дата на издаване на разрешение за строеж: 03.09.2012 г.
Срок за изпълнение: 22 месеца
Гаранционни срокове:

 • за СМР без пътни съоръжения: 5 години
 • за пътни съоръжения: 10 години

Основни документи и дати:

 • Разрешение за строеж № РС-47 / 03.09.2012г.
 • Начало на СМР - Акт обр. 2а 12.09.2012г.
 • СМР за завършени с Акт обр. 15 от 30.10.2015г.
 • Протокол обр. 16 от 28.12.2015г.
 • Разрешение за ползване СТ-05-2614 / 29.12.2015